Các phòng Ma-rốc và The Serenity Phòng

Cả hai phòng đều có nệm gối đầu hoàng hậu cao cấp.